bozartma

bozartma
1. is. Yağlı ətdən bişirilən sulu qovurma; bozqovurma. <Şəhrəbanı xanım:> Nahara Müsyö Jordana qaymaq gərək, yağ gərək, axşama plov gərək, bozartma gərək ki, gedib öz ölkəsində deməsin ki, Qarabağ elatının arvadları mərifətsiz olurlar. M. F. A.. Gecəni qiyamət keçirirdilər. Erkək ətin bozartması, soğan, sirkə. . . M. C.. Çoban bozartması – ala-çiy bişirilmiş sulu qovurma.
2. «Bozartmaq»dan f. is.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • buğlama — I (Dərbənd) içərisinə kişmiş və turşu doldurularaq bişirilən balıq. – Bu gün anam buğlama pişiritdi, kitso <gedirsənsə> kitəğ, yiyağ II (Qazax) azacıq su ilə öz buğuna bişirilən bozartma. – Anam buğlama pişirer III (Basarkeçər, Borçalı)… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • siηirməx’ — (Daşkəsən, Gədəbəy, Şəmkir) 1. həzm etmək. – Yidi:ηi siηiriηnən, onnan (soηra) isdə bozartma (Gədəbəy) 2. dözmək, qəbul etmək. – Bu qız nə de:rsə sən siηirrisəη, mən dözəmmərəm (Şəmkir) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • bozqovurma — is. aşp. bax bozartma 1 ci mənada …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • buğlama — 1. «Buğlamaq»dan f. is. 2. is. aşp. Buğda bişirilən ət; bozartma …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çexoxbili — is. <gürcü.> aşp. Gürcü yeməyi; toyuq ətindən xamalı və qozlu bozartma. <Xortdan:> Tiflisdə . . çığırtmanın adını çexoxbili qoyub, gətirib verirlər adama. Ə. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çobanbozartması — is. Ətdən bişirilən bozartma növü …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • elat — top. köhn. Bir yurdda, bir yerdə yaşayan camaat, xalq, el. . . Qazax mahalının vəkili Pənah ağanın zamanında bir para şuriş və inqilabın vüquinə görə Qazax mahalından bir neçə elat köçüb Qarabağ vilayətinə, İbrahim xanın təhti himayəsinə keçibdir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”